הקהילה הישראלית - בולטימור    

Purim 5774 Family Pic בית חב"ד שלנו הוא בית חב"ד מיוחד במינו, יחודיותו היא בכך שהוא נוסד במיוחד עבורנו הישראלים ששוהים בחו"ל ומחפשים את אוירת הבית הישראלי וכן את השפה העברית - הכל כך חשובה לנו.   

המרכז הינו חלק מרשת עניפה של מוסדות מפוארים ובתי חב"ד שנוסדו על ידי הרבי מליובאוויטש ברחבי העולם כולו, אשר מטרתם היא להביא את אורה הנפלא של היהדות והחסידות לכל המוני בית בישראל מתוך מאור פנים, כבוד והערכה לזולת.

   פעילותה המסועפת של חב"ד בארץ וברחבי העולם, מפילה חומות של קיטוב וניכור פנימי בעם ומדגישה את המאחד והמשותף לכולם. בזכות פעילות זו המוני העם קרובים יותר אל החיים היהודיים המקוריים ואל המאור שבתורת ישראל.

   חב"ד רואה בכל יהודי 'חוליה' בשרשרת אחת שלמה, שרשרת של 'עם ישראל', אשר לצורך הרכבתה נחוצה שמירת הזהות היהודית ודביקות איתנה בערכיה הנצחיים של האומה.

    הפסוק "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" הפך לסיסמתו של הרבי בהקמת המוסדות, הבתי חב"ד ואימפריית השלוחים הפזורים בכל עיר ופינה ברחבי תבל. ומצוות "אהבת ישראל" הפכה למוטו המרכזי בפעילות חסידיו אשר תכליתה היא להכין את העולם לקבלת פני משיח.

באתר זה תוכלו לקבל יותר מידע ופרטים אודות חב"ד ומגוון פעולותיה.

 בכבוד רב,

הרב שמוליק וחי'ה גורארי'ה