בדיקת ורכישת תפילין

 

  • הגדל תמונה

 

מצוות תפילין היא מצוה מהתורה. והיא אחת משלוש המצוות שהן 'אות' וסימן לקשר שבין עם ישראל לאלוקיו. בית-חב"ד ישמח להעביר את התפילין שלכם לבדיקה אצל סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה

בתוך התפילין - יריעות קלף, בהם כתובות פרשיות מהתורה, ובהם "שמע ישראל...". פרשיה שאות אחת ממנה נמחקה או נפגמה – היא חסרת כל ערך (כמו במזוזה).

דין זה תקף גם לגבי התפילין שבתיהם נפסלו - הם אינם תפילין כשרות והמברך עליהם מברך 'ברכה לבטלה'.

על-פי המנהג יש לבדוק את התפילין פעם בשנה או שנתיים.

בית-חב"ד ישמח להעביר את התפילין שלכם לבדיקה אצל סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה.

במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעות בית-חב"ד תפילין חדשים ומהודרים.