בדיקת ורכישת מזוזות

 

 Mezuzah

בדיקת מזוזות:

המזוזות הן 'שומרות הסף' שלנו וחשוב מאוד שיהיו כשרות למהדרין.

המזוזות, גם אם היו כשרות, הן עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. בעיקר אורבת סכנה זו למזוזות הזולות והמשוחות שאם אות אחת נמחקה או נפגמה – המזוזה היא פסולה. לכן, חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת"ם מוסמך וירא שמים.

על-פי המנהג יש לבדוק את המזוזות הזולות לפחות פעם אחת בשנה, ואת היקרות יותר - פעמיים בשבע שנים. (אולם נהוג, למסור כל מזוזה לבדיקה פעם בשנה).

בית-חב"ד מעסיק סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה אשר יבדוק את המזוזות שלכם.

רכישת מזוזות:

 המזוזה משמשת כסמל, "סמל מעמד" - אות למעמד יהודי.

עיקר חשיבותה של המזוזה הוא בכך, שהיא משרה את קדושתו של הבורא בבית היהודי. כאשר הבית נמסר לרשות הבורא - מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. מכאן סגולתה של המזוזה כמגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו, על יסוד הפסוק: "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם" (תהילים קכא,ח).


* חובה לקבוע מזוזה בכל אחד מפתחי הבית (למעט חדרי שירותים וכיו"ב).

* לצערינו, שוק התפילין והמזוזות פרוץ ביותר, והוא מוצף במספר רב של מזוזות פסולות.

* אנו מקפידים על מזוזות איכותיות, שנכתבו על-ידי סופר ירא-שמיים, ועברו הגהה נוספת וכן בדיקת מחשב.

ניתן לרכוש אצלנו מזוזות באיכות טובה וכן לקבל יעוץ והכוונה.